top of page

รู้ไว้ ก่อนเดินทางไปกวางเจา ประเทศจีนกัน!

เมืองกวางโจวหรือที่หลายๆคนมักเรียกกวางเจา เป็นหนึ่งในเมืองฮิตสำหรับการเดินทางไปทำธุรกิจหรือเดินทางไปดูเทรดเเฟร์งานเเสดงสินค้า มาเตรียมตัวกันให้พร้อมก่อนเดินทางไปเมืองกวางโจว ประเทศจีนกันค่ะงานกวางเจาเทรดเเฟร์ งานเทรดเเฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน เป็นงานที่คนจากทั่วโลกบินมา


1. สภาพภูมิอากาศ


อากาศที่เมืองกวางโจวนั้นถือว่าดีมาก ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ฤดูร้อนไม่ร้อนจนเกินไป ทั้งสี่ฤดูตลอดปีจะมีดอกไม้บาน ผู้คนจึงมักเรียกเมืองกวางโจวว่า เมืองดอกไม้ กวางโจวมีเป็นเมืองที่สวยงาม มีจุดชมวิวอันสวยงามมากมาย


2. เวลา


เวลาที่เมืองกวางเจาเร็วกว่าที่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง


3. ภาษา


ภาษาที่กวางเจาที่ใช้โดยทั่วไปคือ ภาษาจีนกลาง เเละ ภาษาจีนกวางตุ้ง คนรุ่นใหม่ที่เมืองกวางเจาจะพูดจีนกลางเป็นหลัก แต่ผู้สูงอายุ70 ขึ้นไป อาจจะพูดได้แต่จีนกวางตุ้ง


4. สกุลเงิน


ใช้ เงินสกุล หยวน สกุลเงินของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนคือเงินเหยินหมินปี้ (Renminbi แปลตามตัวว่าเงินของประชาชน) มักใช้ตัวย่อ RMB หน่วยเงินของจีนเรียกว่าหยวน (yuan) หนึ่งหยวนมีสิบเจี่ยว (jiao) หนึ่งเจี่ยวมีสิบเฟิน (fen) 100 เฟินเท่ากับหนึ่งหยวน ธนบัตรแบ่งออกเป็นใบละ 1 หยวน , 5 เจี่ยว , 1,2 และ 5เฟิน เฟินเป็นหน่วยเล็กสุดเจี่ยวหรือเหมาเป็นหลักสิบจากนั้นเป็นหยวน


5. ระบบไฟฟ้า


ใช้ระบบกระแสไฟแบบ AC 220 V, 50 Hz. อาคารส่วนใหญ่ในประเทศใช้ปลั๊กไฟแบบมาตรฐาน แต่ก็ยังมีบางที่ที่ยังใช้ปลั๊กแบบสามตาอยู่ ดังนั้น หากท่านต้องการนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปใช้ด้วย กรุณานำตัวแปลงหรือปลั๊กแบบใช้ได้ทั่วโลกติดตัวไปด้วย


ตัวอย่างปลั๊กไฟและตัวแปลงที่ใช้กับปลั๊กไฟ
6. การใช้โทรศัพท์


โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้ได้โดยท่านต้องขอเปิดใช้บริการ IR INTERNATIONALROAMING กับระบบโทรศัพท์ของท่าน ก่อนเดินทาง เพื่อความสะดวกควรใช้บัตรโทรศัพท์ที่มีขายในโรงแรม และร้านค้าทั่วไป โดยหมุน 001-66-2 (2-กรุงเทพฯ / 38-ชลบุรี / 53-เชียงใหม่) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์มือถือ 001-66-1 (หมายเลขนำหน้าของโทรศัพท์มือถือ) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ


7. รายการช้อปปิ้ง

สินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา และอื่น ๆ มากมาย

342 views0 comments

Commentaires


bottom of page