top of page
Per Fair Asia_Shanghai3.jpg

ทัวร์ดูงาน PET FAIR ASIA 2024

ทัวร์ดูงานแสดงสินค้าด้านสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
PET FAIR ASIA 2024

เซี่ยงไฮ้, จีน

ทัวร์ดูงานแสดงสินค้าด้านสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 5 วัน 3 คืน

เน้นเข้าชมงาน ให้ท่านได้ติดต่อธุรกิจ 2 วันเต็ม

ที่พักระดับ 4 ดาว ไม่ไกลจากงานแสดงสินค้า

เมนูอาหารระดับพรีเมียม จัดเต็มทุกมื้อ!

กุ้งมังกร ไก่แดงป้ายทอง เสี่ยวหลงเปา สุกี้หม้อไฟพร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด และอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง

 

แถมฟรี! SIM 2Fly สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เมืองจีนตลอดทริป

image.png

บินตรงสู่เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง: 

20-24 สิงหาคม 2024

thai-airways-logo.png

DAY 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

An airport in Vietnam
IMG_0012.jpg
Traveler Walking In Airport

21.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

DAY 2

กรุงเทพฯ ✈ เซี่ยงไฮ้ หอไข่มุก – หาดไว่ทาน – ร้านบัวหิมะ – ถนนนานกิง

Couple Traveling
Image by Soyoung Han
Image by ChingYing Liu

00.30 น.

05.45 น.

เที่ยง

ค่ำ

ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 662

เดินทางถึงสนามบินผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นเดินทางสู่ภัตตาคาร รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม

​จากนั้นนำขึ้นสู่ หอไข่มุก (หอคอยแห่งบูรพา) ที่อยู่อีกฝั่งแม่น้ำเป็นสัญลักษณ์และเป็นสถานที่ส่งคลื่นไฟฟ้าของสถานีโทรทัศน์เซี่ยงไฮ้ สูง 468 เมตร และยังเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในเอเชียด้วย แล้วพบกับความล้ำสมัยกับรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ใต้แม่น้ำหวังผู่

ที่ประดับด้วยแสงไฟเลเซอร์อันงดงาม 

จากนั้นนำท่านสู่ หาดไว่ทาน สมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีน ซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีนสูงถึง 88 ชั้นของเมืองเซี่ยงไฮ้  

 

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

กุ้งอบน้ำแดงเซี่ยงไฮ้

นำท่านแวะร้านบัวหิมะ เลือกซื้อสินค้าบัวหิมะซึ่งเหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สุกี้หม้อ สุกี้หม้อไฟ+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

พักค้างคืน ณ Pullman Shanghai Jing'an ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงาน Pet Fair Asia 2024 (เข้างานวันที่ 1) - โชว์กายกรรม ERA

8e9073e1179ab58056c440bf3c2bda2-768x512_
Image by Yu
Screen Shot 2567-05-22 at 15.23.32.png

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

สถานที่จัดงาน Pet Fair Asia 2024  งานแสดงสินค้าด้านสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,600 ราย และมีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 140,000 คน  เปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาด อัพเดทเทรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นงานที่รวบรวมมืออาชีพในวงการมาร่วมแสดงสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ภายในงานมีแบรนด์สินค้าระดับสากลจำนวนมาก ทั้งจากบูธของตัวแทนจำหน่าย บูธของบริษัทชั้นนำต่างๆ และพาวิลเลียนของผู้ผลิตจากจีน จัดแสดงสินค้าด้านสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร ทั้งสัตว์เล็ก, สัตว์ใหญ่, สัตว์น้ำ, ปลาสวยงาม รวมไปถึงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก อาทิเช่น อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง, กรง, อุปกรณ์สำหรับฝังศพสัตว์เลี้ยง, การรักษาสุขภาพ, เทคโนโลยีอาหารสัตว์, เครื่องมือสัตวแพทย์, ยาและวัคซีน, ของขวัญและอุปกรณ์เสริมแฟชั่นที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง  นอกจากนั้นยังมีระบบการขายออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ และบริการด้านขนส่งต่างๆ 

 

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะ

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร​: กุ้งมังกร + ไก่แดงป้ายทอง + เสี่ยวหลงเปา

หลังอาหารนำท่านชม โชว์ Era Intersection of Time โชว์ซึ่งผสมผสานระหว่างกายกรรมจีนและความทันสมัยได้ด้วยกันอย่างลงตัวทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวน

พักค้างคืน ณ Pullman Shanghai Jing'an ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

ชมงาน Pet Fair Asia 2024 (เข้างานวันที่ 2)

Per Fair Asia_Shanghai10_edited.jpg
Per Fair Asia_Shanghai11_edited.jpg
Per Fair Asia_Shanghai6.jpg

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

นำท่านเข้าชมงาน Pet Fair Asia 2024 เป็นวันที่ 2


อิสระดูงานและติดต่อธุรกิจของท่านต่อตลอดทั้งวัน

 

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะ

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง

​​พักค้างคืน ณ Pullman Shanghai Jing'an ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5

ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

Image by Megs Harrison
Dim Sum
Rainy Day

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

แล้วนำท่านแวะ ร้านหยก ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหยกจีนคุณภาพ

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี  ชมตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่อาคารบ้านเรือนบริเวณตลาดสร้างและตกแต่งตามแบบสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ทำให้ได้บรรยากาศของประเทศจีนในอดีต อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และชิมอาหารที่มีชื่อเสียงของเซี่ยงไฮ้ เช่น เสี่ยวหลงเปา, หมันโถว และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย ให้เลือกซื้อเป็นของฝาก

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูติ่มซำรสเลิศ

เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

15:45

17:45

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและพร้อมความประทับใจ

* รายละเอียดเวลาบิน เป็นดังนี้
20 ส.ค.             กรุงเทพฯ – เซี่งไฮ้       00:30 – 05:45

24 ส.ค.             เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ     17:25 – 21:00

หมายเหตุ:

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย

และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรม Pullman Shanghai Jing'an ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงแรมระดับ 4 ดาว Pullman Shanghai Jing'an ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ห่างจากสถานีรถไฟ Shanghai Railway Station 260 เมตร และห่างจากรถไฟใต้ดินสาย 1,3 เเละ 4 50 เมตร 

 

สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง The Bund, วัด Jing'an, ถนน Nanjing ได้ภายใน 15 นาทีโดยรถยนต์ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 10 นาทีไปยังห้างสรรพสินค้าในบริเวณใกล้เคียง เช่น Joy City และ Raffles City

 

โรงเเรมตั้งห่างจากสนามบินนานาชาติ Shanghai Hongqiao หรือ Pudong International Airport โดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ 30 และ 45 นาที ตามลำดับ

โรงแรมมีห้องพักและห้องสวีท 288 ห้องพร้อมห้องน้ำส่วนตัว และอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี ผ่อนคลายในสระว่ายน้ำหรือออกกำลังกายในห้องออกกำลังกายตลอด 24 ชั่วโมง

Google map: link

ภาพทริปรุ้งทองทัวร์ 

ราคา

ราคา โปรดสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา คลิก

บรรยากาศในงาน

เกี่ยวกับงาน

Shanghai Pet Fair Asia 2024 งานแสดงสินค้าด้านสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

Shanghai Pet Fair Asia ครั้งที่ #26

งานจัดแสดงระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม  2567

รายการสินค้าที่จัดแสดงในงาน Shanghai Pet Fair Asia

ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง

 • ของเล่น

 • ผลิตภัณฑ์สำหรับกรูมมิ่ง

 • กรงและบ้าน

 • อุปกรณ์อัจฉริยะ

 • ขนมสัตว์เลี้ยง

 • ชามและจาน

 • สายจูง

 • เสื้อผ้า

 • เตียง

 • กระเป๋าและรถเข็นสำหรับขนส่ง

ผลิตภัณฑ์สำหรับแมว 

​​

บทความสัตวแพทย์

 

อุปกรณ์ผ่าตัดสัตว์เลี้ยง 

​​

โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง 

​​

การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง

บริษัทสตาร์ทอัพ 

แอปพลิเคชันสำหรับสัตว์เลี้ยง

 

ซอฟต์แวร์สำหรับสัตว์เลี้ยง 

อาหารสัตว์เลี้ยง 

ซัพพลายเออร์

อาหารสัตว์เลี้ยง

​​

ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง

ระหว่างประเทศ

 

บทความสัตวแพทย์สำหรับสัตว์เล็ก สัตว์เลื้อยคลาน

และสัตว์น้ำ

**รายการจัดแสดงสินค้าข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้จัดงาน

รายการสินค้าที่จัดแสดงยังมีอีกมากมาย หากไม่ตรงกับธุรกิจของท่าน

สามารถเข้าไปค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ www.petfairasia.com/en/

หรือสอบถามได้จากพนักงานค่ะ

หมายเหตุ:

กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าที่กำหนด

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class โดยสายการบินไทย (TG)

 2. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. และค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ราคาอาจมีการปรับเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต

 3. รถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทาง และท่องเที่ยวตามรายการ