top of page

ยื่นวีซ่าจีน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ใครอยากเดินทางไปประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเเบบส่วนตัว หรือเดินทางไปทำธุรกิจ

การเตรียมตัวทำวีซ่าจีนเเต่เนิ่นๆนั้นดีที่สุดค่ะ


ไปดูกันเลย ว่าถ้าจะสมัครวีซ่าจีนนั้น ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

 

ประเภทวีซ่าจีน

วีซ่าจีนโดยหลักที่เราสมัครกันบ่อยๆนั้น จะเป็นประเภท

1. วีซ่าท่องเที่ยว

2. วีซ่าธุรกิจ


1. วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน


เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นวีซ่าจีนประเภทท่องเที่ยว มีดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทาง(Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหน้าวีซ่าจีนเล่มเก่า ให้ถ่ายแนบเอกสารแนบมาด้วย)

 • รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังขาว ไม่สวมเครื่องประดับ เห็นหูเห็นคิ้ว ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร จำนวน 2 ใบ (ไม่สวมเสื้อสีขาว)

 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน

 • ใบจองที่พัก/โรงแรม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมค่าบริการ วีซ่าท่องเที่ยวจีน= 4,700 บาท/ท่าน


ระยะเวลาดำเนินการในการยื่นวีซ่าจีนประเภทท่องเที่ยว

ใช้เวลาโดยประมาณ 4-5 วันทำการ


2. วีซ่าธุรกิจประเทศจีนเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นวีซ่าธุรกิจจีน มีดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทาง(Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหน้าวีซ่าจีนเล่มเก่า ให้ถ่ายแนบเอกสารแนบมาด้วย)

 • รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังขาว ไม่สวมเครื่องประดับ เห็นหูเห็นคิ้ว ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร จำนวน 2 ใบ (ไม่สวมเสื้อสีขาว)

 • หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

 • หนังสือเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นต์และตราประทับ (ต้องใส่ข้อมูลที่ติดต่อได้ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ ของผู้ที่เซ็นต์จดหมายเชิญด้วย) สำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน

 • ใบจองที่พัก/โรงแรม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมค่าบริการ วีซ่าท่องเที่ยวจีน= 4,700 บาท/ท่าน


ระยะเวลาดำเนินการประเภทวีซ่าธุรกิจจีน

ประมาณ 4-5 วันทำการ


หมายเหตุ

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดเช็คอัพเดทกับเว็ปไซด์ของทางสถานทูตจีนโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง

 • การทำวีซ่าจีนนั้นต้องทำนัดหมายล่วงหน้าออนไลน์ สำคัญมากในการเผื่อเวลาสำหรับการจองคิว เพราะในช่วงเทศกาลคิวอาจจะเเน่นเเละเต็มมาก

หากต้องการความสะดวกสบายเเละสบายใจในการยื่นวีซ่า

ประเทศจีน สามารถติดต่อทีมงานรุ้งทองทัวร์ในการยื่นวีซ่าประเทศจีน ทั้งประเภทท่องเที่ยวเเละประเภทธุรกิจค่ะ

ติดต่อเราได้เลย คลิก!


21 views0 comments

Comments


bottom of page