top of page

bauma CHINA 2024

งานเเสดงสินค้า bauma CHINA 2024

เซี่ยงไฮ้, จีน

ทัวร์ดูงานเเสดงสินค้า bauma CHINA 2024 5 วัน 4 คืน 

ชมงานแสดงสินค้านานาชาติยิ่งใหญ่ระดับโลก 

เครื่องจักรและยานพาหนะงานก่อสร้าง วัสดุงานก่อสร้าง

เครื่องจักรทำเหมือง และอุปกรณ์งานก่อสร้างครบวงจร

 • บริการพรีเมียม

 • เดินทางสบาย โดยสายการบินไทย (TG)

 • ที่พักระดับ 5 ดาว ในเครือ IHG Hotels & Resorts

 • เมนูอาหารรสเลิศ 

 • เข้าชมงาน bauma China 2024 สองวันเต็ม

 • ไม่เสียเวลาลงร้านรัฐบาลจีน

 • แถมฟรี! SIM 2Fly สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เมืองจีนตลอดทริป

Bauma china logo

Date: 26-30 พฤศจิกายน 2567

Flight: บินตรงสู่เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย (TG)

Hotel: InterContinental Shanghai Jing’ An Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

thai-airways-logo.png

DAY 1: อังคาร 26 พ.ย.67

กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้

ช้อปปิ้งที่ถนนนานกิง

Image by Edward He
Image by Hyunwon Jang
Image by Liam Li

07.30 

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.35 

15.50

ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664

เดินทางถึงสนามบินผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

 

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

พักค้างคืน ณ InterContinental Shanghai Jing’ An Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 2: พุธ 27 พ.ย.67

เข้าชมงาน bauma China 2024

เข้าชมงานวันแรก (มีอาหารว่างสำหรับทานในงาน)

Bauma China Trade Fair 2.jpg
Bauma China Trade Fair 4.jpg
Bauma China Trade Fair 6.jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) นำท่านชมงาน bauma China 2024 งานแสดงสินค้านานาชาติ ที่จัดแสดงเครื่องจักรก่อสร้าง, ยานพาหนะสำหรับงานก่อสร้าง, วัสดุงานก่อสร้าง, เครื่องจักรทำเหมือง และอุปกรณ์งานก่อสร้างครบวงจร เป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำของเอเชียที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จัดที่เซี่ยงไฮ้ทุกๆ สองปี

 

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในอัตราค่าบริการทัวร์

บริษัทฯ เตรียมอาหารว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะ

 

ได้เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

พักค้างคืน ณ InterContinental Shanghai Jing’ An Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3: พฤหัส 28 พ.ย. 67

เข้าชมงาน bauma China 2024

เข้าชมงานวันที่สอง (มีอาหารว่างสำหรับทานในงาน)

Bauma China Trade Fair 8.jpg
Bauma China2.jpeg
Bauma China Trade Fair 1.jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าชมงาน bauma CHINA 2024

 

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในอัตราค่าบริการทัวร์ บริษัทฯ เตรียมอาหารว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะ

 

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

พักค้างคืน ณ InterContinental Shanghai Jing’ An Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4:  ศุกร์ 29 พ.ย. 67

เที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้

วัดพระหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – Starbucks Reserve Roastery – โชว์ Era

1.jpg
2.jpg
Screen Shot 2567-05-22 at 15_edited.jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปปางไสยาสน์ซึ่งหล่อด้วยหยกขาวทั้งองค์เพื่อเป็นศิริมงคล และบังเกิดโชคลาภ แก่ตัวท่านเองที่ วัดพระหยกขาว

แล้วเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี ชมตลาดที่มีชื่อเสียงของเซี่ยงไฮ้ อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และชิมอาหารที่มีชื่อเสียงของเซี่ยงไฮ้ เช่น เสี่ยวหลงเปา, หมันโถว และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย ให้เลือกซื้อเป็นของฝาก

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก สตาร์บัคส์ยังนำเทคโนโลยี AR สร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้า โดยร่วมมือกับบริษัทจีนยักษ์ใหญ่ อาลีบาบา

 

แล้วช้อปปิ้งที่ ย่านถนนเฟิงเซิ่งหลี่ เดินเล่นชมแหล่งเน็ตไอดอลใหม่ของเซี่ยงไฮ้ มีร้านอาหารมากมายให้ลิ้มลอง รวมทั้ง Chagee ร้านชาพรีเมี่ยมชื่อดังแห่งมณฑลยูนนาน ที่ใช้ใบชาจากไร่ออร์แกนิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมสัมผัสกับกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีน

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม โชว์ Era Intersection of Time โชว์ซึ่งผสมผสานระหว่างกายกรรมจีน และความทันสมัยได้ด้วยกันอย่างลงตัว ทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวน

พักค้างคืน ณ InterContinental Shanghai Jing’ An Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5: เสาร์ 30 พ.ย.67

เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ชั้น 118

Bauma China ทัวร์ดูงาน2.jpg
Bauma China ทัวร์ดูงาน1.jpg
Bauma China ทัวร์ดูงาน3.jpg

เช้า

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่หาดไว่ทาน หรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีน

จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ใต้แม่น้ำหวังผู่ ที่ประดับด้วยแสงไฟเลเซอร์อันงดงาม

 

แล้วนำท่าน ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ชั้น 118 ที่ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (SWFC) ซึ่งปัจจุบันครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

เที่ยง

17.20

21.15

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่สนามบินผู่ตง

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

พร้อมโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

หมายเหตุ:

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรม InterContinental Shanghai Jing' An Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

โรงเเรมในเครือ IHG Hotels & Resorts

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงแรมระดับ 5 ดาว

 • โรงเเรมในเครือ IHG Hotels & Resorts

 • ตั้งอยู่ในบริเวณ downtown ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ใกล้ West Nanjing Road, People’s Square, Jing’An Temple, Shanghai Railway Station, เเละใกล้ระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ

Google Map: link

ภาพทริปที่ผ่านมา

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

ค่าบริการทัวร์ bauma China 2024

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

55,900.-

กรณีพักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่ม

15,500.-

เกี่ยวกับงาน

งานเเสดงสินค้าระดับนานาชาติ bauma CHINA 2024

bauma CHINA 2024

งานจัดแสดงระหว่างวันที่ 26-29 พ.ย. 2567

กรุณาเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่ท่านสนใจ

รายการสินค้าที่จัดแสดงในงาน bauma CHINA อย่างละเอียด คลิก

Bauma China 17.jpg

1. งานก่อสร้างทุกประเภทครบวงจร

 • เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง (Construction vehicles)

 • เครื่องจักรขุด ตัก ลำเลียง เคลื่อนย้ายพื้นผิว (Earth-moving machines)

 • อุปกรณ์การก่อสร้างถนน และการบำรุงรักษา (Road construction and maintenance equipment)

 • อุปกรณ์ และเครื่องมือวางท่อและสายเคเบิล (Pipe & cable laying equipment & tools)

 • เครื่องยกและสายพาน (Lifting appliances and conveyors)

 • อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบพิเศษด้านงานก่อสร้าง (Construction equipment, tools and special systems)

 • งานผสมคอนกรีตและปูนก่อสร้าง (Handling and processing concrete and mortar at construction sites)

 • งานแบบหล่อคอนกรีตและนั่งร้าน (Formwork and scaffoldings)

 • งานติดตั้งสถานที่ก่อสร้าง (Site installations)

2. งานผลิตวัสดุก่อสร้าง

 • การผลิต ซีเมนต์ ปูนขาวและ ยิปซั่ม และสารประกอบสำหรับวัสดุก่อสร้าง (Manufacture of cement, lime and gypsum compounds for building materials)

 • เครื่องจักรและระบบการผลิตคอนกรีต และส่วนประกอบสำเร็จรูป (Machines and systems for producing concrete, concrete products and prefabricated components)

 • เครื่องจักรและโรงงานผลิตยางมะตอย (Machines and plants for producing asphalt)

 • เครื่องจักรและโรงงานผลิต ปูนแห้งที่ผสมแล้ว ปูนปลาสเตอร์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง(Machines and plants for producing pre-mixed dry mortar, plaster, screed and building supply store products)

 • เครื่องจักรและโรงงานผลิต หินปูน และการสร้างผลิตภัณฑ์จากส่วนที่เหลือจากโรงไฟฟ้า (Manufacture of cement, lime and gypsum compounds for building materials)

 • การจัดการวัสดุก่อสร้างและและโรงงาน บรรจุภัณฑ์ (Building material handling and packaging plant)

3. การทำเหมืองแร่, งานสกัดและกระบวนการด้านวัตถุดิบ

 • เครื่องจักรสำหรับการสกัดวัตถุดิบและการทำเหมือง (Machines for extraction of raw materials and for mining)

 • กระบวนการจัดการวัตถุดิบ (Handling of raw materials)

 • เทคโนโลยีแร่ เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับเตาอบถ่านหิน (Mineral processing incl. coke oven equipment)

4. อื่นๆ

 • วิศวกรรมระบบส่งกำลังไฟฟ้า เทคโนโลยี ของเหลว และการผลิตกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์และชิ้นส่วน (Accessories and wear parts) / การบริการ (Services)

 • วิศวกรรมการทดสอบ การวัดและ การควบคุมกระบวนการ การสื่อสารและระบบนำทาง (Communication and navigation)

 • ความปลอดภัย ในการทำงาน (Job safety)

หมายเหตุ:

 1. ไม่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมที่อายุต่ำกว่า 16 ปีเข้าชมงาน

 2. ผู้เข้าชมต้องลงทะเบียนข้อมูลธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ และติดตราสัญลักษณ์ Visitor ระหว่างเข้าชมงาน

 3. กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือปรับรายการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class โดยสายการบินไทย (TG)

 2. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. และค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ณ วันที่ 13 พ.ค.67 *ราคาอาจมีการปรับเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต

 3. รถโคชปรับอากาศ นำท่านเดินทาง และท่องเที่ยวตามรายการ

 4. โรงแรมที่พัก 4 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

 5. อาหารตามที่ระบุในรายการ รวมน้ำดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง

 6. บริการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับบัตรเข้างาน bauma China 2024 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)

 7. หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทาง

 8. ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถตลอดการเดินทาง

 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

EXCLUDE ค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ประมาณ 2,600 บาท/ท่าน (ออกใบเสร็จรับเงินแยก 2 ฉบับ)

 2. ค่าวีซ่าจีน (กรณีทางการจีนยกเลิกฟรีวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวไทย)

 3. ค่าตรวจโควิด RT-PCR และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ถ้ามี)

 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

RESERVATION & PAYMENT POLICY เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ

 1. ค่ามัดจำ 20,000 บาท/ท่าน* - ชำระหลังการจองภายใน 5 วัน

 2. ค่าบริการส่วนที่เหลือ - ชำระภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง

 3. *กรณีจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน - ชำระค่าบริการเต็มจำนวน

หมายเหตุ:

 1. เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว

 2. กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงินตามวันที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินหรือไม่ ตามเงื่อนไขการยกเลิก

 3. กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือปรับรายการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

 4. จำนวนของผู้เดินทางอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CANCELLATION POLICY เงื่อนไขการยกเลิก:

Screen Shot 2567-05-23 at 11.21.48.png

*ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย

ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่นค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าโรงแรม, ค่าวีซ่า

และค่าใช้จ่ายที่อื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว

หมายเหตุ:

 1. กรุ๊ปทัวร์ที่ต้องมีการชำระเงินมัดจำกับสายการบิน หรือค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่าย

 2. ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมือง ในทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการ 100%

 3. เมื่อออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านไม่ได้ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่นๆ:

 1. ในกรณีที่ท่านต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ กรุณาติดต่อ จนท.บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเที่ยวบินก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 2. ประกันที่รวมในรายการทัวร์นี้คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเท่านั้น ท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางพนักงานของเรา

 3. เอกสารใบเสร็จรับเงินจะออกแยกเป็น 2 ฉบับ คือ ค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่าทัวร์

 4. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 5. ราคาทัวร์คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 4 ม.ค.67 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับสูงขึ้น ตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน, โรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 8. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 9. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

Photos credits: bauma CHINA, ERA Shanghai

Image by Edward He

CONTACT US 

สนใจไพรเวททริปหรือเทรดเเฟร์อื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้ที่

Call 

คุณนิด 064-983-6995

คุณใหม่ 085-325-6661

02 318 3922

Email 

Connect

 • Facebook
 • Line

Address

2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

bottom of page